Бібліотека

 
  БІБЛІОТЕКА КП "Київський міський Будинок природи"  
Назва  Автор Рік видання Видання Примітки
1 Антарктичний кріль. Проект збереження Брошура 2006 Національний трастовий фонд охорони довкілля Проект входить в спільну акцію природоохоронних організацій світу, що присвячена  охороні антарктичного криля для збереження морської екосистеми в Антарктиці.
2 Атлас растений-индикаторов лесов Украины Е.Я.Елин, Г.И.Мещеряков Киев, 1973
Для специалистов лесного хозяйства с целью оценки почвенно-гидрологических условий лесных участков. В книге описаны главнейшие растения-индикаторы - 162 вида.
3 Біорізноманіття. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи Відповідальний редактор академік НАНУ, проф. Ю.Р.Шеляг-Сосонко Київ, 2003 МЕПРУ, ІбХНАНУ, Благодійна організація "Інтерекоцентр" Монографія знайомить з існуючою в Україні системою збереження та сталого використання біорізноманіття in-situ I ex-situ. Дається оцінка відповідностей цієї  системи вимогам Конвенці про біологічне різноманіття. 
4 Блакитні плеса Києва. Фотоальбом В.І.Вишневський, М.С.Щепець Київ, 2006   Для широкого кола читачів
5 Введение в природоохранную эстетику В.Е.Борейко Киев, 1999 КЭКЦ Рассказывается о философских, юридических, педагогических, культурологических, рекреационных и других направлениях природоохранной эстетики.
6 Водний еколого-просвітницький туристичний маршрут "По річці Путилівці". Путівник     ДСЗПМУ  
7 50 видатних дерев Києва С.Л.Шнайдер, В.Є.Борейко Київ, 2014 ДСЗСМУ, КЭКЦ В книзі зібрано 50 легендарних стародавніх дерев Києва, даються поради щодо їх збереження.
8 Гармонія життєвих сил Дніпра (еколого-духовні нариси) за загальною редакцією д.е.н., професора В.Я.Шевчука Київ, 2002 НАНУ, Міжнародний фонд Дніпра, УІДНСР Наукове видання. В книзі розглядається проблема співіснування людини, суспільства і природи зі світоглядних позицій гармонізації життєвих сил. Книга розрахована на широке коло читачів - всіх, хто прагне усвідомити глибину і причини еколого-духовних негараздів, що є в суспільстві, хто шукає із цього становища гідний вихід
9 Дніпро біля Києва В.І.Вишневський Київ, 2005   Наведено найважливіші відомості про Дніпро біля Києва: рівні і витрати води, термічний режим, гідрохімічні показники. Подано дані про використання ріки ьа зміни її стану внаслідок господарської діяльності.
10 Драма океана Э.Манн-Боргезе Ленинград, 1982   Книга дочери немецкого писателя Т.Манна - Э.Манн-Боргезе- это рассказ о судьбе Мирового океана и его роли в жизни человечества. Показаны воздействия на океанскую среду современной техники (рыболовного и транспортного флота), буровых установок, подводных комплексов. Основное внимание уделено вопросам борьбы за жизнь океана.
11 Екологічний стан м.Києва О.І.Бондар, В.А.Трокоз, В.М.Кавецький, В.В.Токаренко, Н.О.Риженко Київ, 2008   Для фахівців з охорони довкілля, краєзнавців, а також усіх, хто не байдужий до збереження рідної природи та умов проживання в мегаполісі.
12 Заповідними стежками Причорномор"я. Путівник щодо цінностей придоохоронних територій Причорномор"я.     Довідкове видання  
13 Как экологам работать со средствами массовой информации. Берлова О.А., Борейко В.Е., Колесникова В.Б., Кочинева А.Л. Киев, 2000 КЭКЦ Даются советы активистам общественных и государственных природо-охранных организаций по работе со средствами массовой информации.
14 Краєвиди Дніпра. Фотоальбом В.І.Вишневський Київ, 2008   Читач має можливість побачити, яким є Дніпро від його витоку до гирла. Для краєзнавців, учителів, студентів та всіх, хто цікавиться природою та історією земель на берегах Дніпра.
15 Лесной фольклор. Древа жизни и священные рощи. В.Е.Борейко Киев, 2003 КЭКЦ В книге собран экологический лесной фольклор разных времён, стран и народов, посвященный отдельным деревьям и священным рощам.
16 Малі річки Києва В.І.Вишневський Київ, 2007 УОНПС КМДА Наведено історичніі відомості про малі річки Києва. Представлено  дані про їх гідрографічні характеристики, використання. Для дослідників природи, фахівців, краєзнавців, викладачів та студентів.
17 Настольная книга зоозащитника В.Е.Борейко, Г.Н.Левина Киев, 2011 КЭКЦ В книге даются советы по организации детских зоозащитных конкурсов, работе со СМИ, проведении пикетов, лоббированию законов, контролю за содержанием диких животных в неволе, приводится опыт ведения судебных дел в защиту животных.
18 Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду під наук.керчлен-кор.УННА, д.т.н., професора А.В.Яцика на замовлення МОНПСУ Київ, 2003 УНДІВЕП Основний регламентований документ для управління водогосподарським комплексом у басейні Дніпра. Правила введені в дію наказом Держводгоспу України від 05.03.2002 року №50.
19 Справочник Sera. Как сохранить здоровыми Ваших декоративных рыб. Диагностика заболеваний. Определение причин болезней и их устранение. Научный консультант Дитер Унтергассер     Для содержателей аквариумных рыб.
20 Стародавні дерева України. Реєстр-довідник. П.І. Гриник, М.П. Стеценко, С.Л.Шнайдер, О.Г.Листопад, В.Є.Борейко Київ, 2009 ДСЗСМУ, КЭКЦ В довіднику майже 200 легендарних стародавніх дерев України, даються поради щодо їх збереження: як поставити пломбу в дупло, зв"язати і підперти гілки, спорудити громовідвід, встановити охоронний знак.
21 Твоє майбутнє - земля за порогами.  За матеріалами регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області у 2007 році. Запоріжжя, 2008 ДУОНПС в Запорізькій області Книга розрахована на широке коло читачів
22 Формування екологічної культури молоді під ред.М.Городенко Косів, 2006 ДСЗП, МОНПСУ, Нац.природничий парк "Гуцульщина",Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва для вчителів, викладачів, учнів і студентів - тим, хто прагне поглибити знання з взаємодії людини і природи