15 квітня - міжнародний день екологічних знань

опубліковано 13 квіт. 2018 р., 04:17 Адміністратор сайту

Свою історію цей день веде з 1992 року. На Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії виживання і для сталого розвитку людства.

Термин «екологія» вперше був введений в ужиток у 1866 році німецьким біологом Ернстом Геккелем в книзі «Загальна морфологія організмів» («GenerelleMorphologie der Organismen»). В перекладі з грецької «oikos» — будинок, житло, майно, притулок і «logos» — наука, вчення. Як що в двох словах, то екологія вивчає взаємовідносини організмів між собою та з довкіллям.

Відомо, що всі живі організми тісно взаємопов'язані і знаходяться в рівновазі з навколишньою неживою природою. Щоб не зруйнувати цю гармонію, важливо жити відповідно до законів розвитку живого, вписуватися в їх хід. Велике значення екологічних знань, у практичній діяльності людини.   Все наше життя пов'язане з продуктами, які дають нам рослини, тварини, гриби і мікроорганізми. Екологічні знання застосовуються в сільському господарстві, охороні здоров'я, харчової та легкої промисловості - практично у всіх галузях господарства.

Природа - не тільки ресурс, який використовується в господарстві, а й об'єкт естетичного задоволення, морального вдосконалення, та просто середа життя людини як біологічного виду. В умовах збільшення виробництва і зростання чисельності населення Землі стає все важче зберігати унікальність природних об'єктів. Людина повинна знайти розумне поєднання зростаючого впливу на природу з турботою про неї.
Comments