22 травня - Міжнародний день Біорізноманіття

опубліковано 19 трав. 2020 р., 06:19 Адміністратор сайту   [ оновлено 19 трав. 2020 р., 06:26 ]
Цьогорічною темою є гасло «Наші рішення - в природі».

Біорізноманіття – це міра кількості, різнорідності і мінливості форм живих організмів. Вона включає в себе різноманіття у рамках виду, різноманіття видів та екосистем. Вивчення біорізноманіття також включає спостереження за його змінами в просторі і часі.

Біорізноманіття існує скрізь, – як у воді, так і на суходолі. Воно включає в себе всі організми: від мікроскопічних бактерій до рослин і тварин зі складною будовою. 

Біорізноманіття забезпечує безліч ключових потреб людства, що виходять за рамки простого забезпечення сировиною.

Втрата біорізноманіття негативно впливає на деякі аспекти добробуту людства, зокрема на продовольчу безпеку, вразливість до стихійних лих, енергетичну безпеку і доступ до чистої води та сировини. Це також впливає на здоров’я людей та суспільні відносини.

Коли люди змінюють екосистему задля збільшення розміру отримання одного з ресурсів, це неминуче призводить до зміну стану інших складових. Наприклад, заходи з видобутку сланцевого газу можуть призвести до зниження доступності та якості питної води. В результаті таких компромісів, багато екосистемних ресурсів деградували, наприклад: рибальство, водопостачання і захист від стихійних лих. У довгостроковій перспективі, ціна завданих втрат може значно перевищувати короткострокові економічні вигоди, які можна отримати від трансформації екосистем.

Біорізноманіття відіграє важливу роль у функціонуванні екосистем і в численних благах, які вони забезпечують. Ці блага включають: поживні речовини і кругообіг води в природі, ґрунтоутворення та снігозатримання, опір інвазивним видам, запилення рослин, регулювання клімату, а також контроль за шкідниками та забрудненням. Для підтримання сталості ресурсів екосистеми має значення, які види та в якій кількості поширені на певній території.

В реаліях, коли глобальне співтовариство вимушене переглянути своє відношення до навколишнього природного середовища, одне є певним: незважаючи на всі наші технологічні досягнення, ми повністю залежні від здорових і різноманітних екосистем для забезпечення себе водою, продуктами харчування, медикаментами, одягом, паливом, енергією та, зрештою, притулком. Гасло «Наші рішення - в природі» підкреслює надію, солідарність та важливість спільної роботи на всіх рівнях для побудови майбутнього життя у гармонії з природою.

2020 рік - це рік випробувань, роздумів, можливостей та рішень. Від кожного з нас очікується, що ми будемо «будуватись краще», використовуючи цей час для підвищення стійкості націй та громад, коли ми одужаємо від пандемії. 2020 рік - це рік, коли, як ніколи, світ може сигналізувати про сильну волю до глобальних дій, які «згорнуть криву» втрати біорізноманіття на користь людям та всьому життю на Землі.

ą
Адміністратор сайту,
19 трав. 2020 р., 06:25
Comments