Умови проведення конкурсу "Первоцвіти під охороною"

опубліковано 10 бер. 2020 р., 06:19 Адміністратор сайту

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

щорічного конкурсу дитячої та юнацької творчості  

 «Первоцвіти під охороною»

( малюнок, сувенір, аплікація, оповідання, плакат-заклик)

 

 І. Загальні положення

Конкурс «Первоцвіти під охороною» проводиться щорічно в рамках природоохоронної акції «Збережімо первоцвіти». Організатором конкурсу є комунальне підприємство «Київський міський Будинок природи». Конкурс проводиться за сприяння Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) і  Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА).

ІІ. Мета конкурсу

Залучення учнівської  молоді до вивчення проблеми збереження первоцвітів. Ознайомлення з  рослинами, занесеними до  Червоної книги України, рідкісними та зникаючими видами рослин, привернення  їх уваги до охорони ранньоквітучих рослин.

        ІІІ. Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь школярі м. Києва віком від 7 до 16 років, які представили роботи, що відповідають умовам конкурсу у відповідності до вікових категорій:

І категорія – 7-10 років;

ІІ категорія – 11-13 років;

ІІІ категорія – 14-16 років.

                                                                    ІV. Умови конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться в п’яти номінаціях:

         I номінація  – кращий малюнок (індивідуальна робота);

         II номінація – кращий сувенір (індивідуальна робота);

         III номінація – краще оповідання  (індивідуальна робота);

         IV номінація – кращий плакат-заклик (колективна   робота);

         V номінація – краща аплікація (індивідуальна робота).

4.2. На  конкурс  можуть бути представлені:

4.2.1. Кращий малюнок – вікові категорії: 7-10, 11-13 років (індивідуальна    робота)  

          Для І категорії (7-10 років)    Тема: «Краса первоцвіту».

          Для ІІ категорії (11-13 років) Тема: «Первоцвіти просять захисту».

Вимоги до роботи: формат А-3, А-2, техніка виконання довільна.

4.2.2. Кращий сувенір –  вікові категорії: 7-10, 11-13 років

(індивідуальна робота). Тема: « Мій улюблений первоцвіт»

Вимоги до роботи: сувенір, виготовлений з природних і штучних матеріалів, вторинної сировини.

4.2.3. Краще оповідання –  вікова категорія 11–13 років (індивідуальна    робота). Тема: «Врятуємо первоцвіт разом».

Вимоги до роботи: обсяг оповідання не менше 5 повних аркушів рукопису, або 3-х повних друкованих аркушів тексту (без титульного листка та додаткових з ілюстраціями) формату А-4, шрифт - Times New Roman, розмір тексту 14, інтервал – 1, абзац-1,25 ( інші параметри стандартні для документів), мова написання – українська, використовувати ілюстрації дозволяється тільки на додаткових сторінках.

4.2.4. Краща аплікація  –  вікові категорії: 7‑10, 11‑13 років. 

(індивідуальна  робота)

Вимоги до роботи: різні засоби фіксації (закріплення) на різних поверхнях 

(нитками на тканинах, декупаж, клеями на твердих поверхнях тощо) із застосуванням природних і штучних матеріалів, вторинної сировини.

 4.2.5. Плакат – заклик – вікова категорія: 14 – 16 років (колективна робота).   Тема: «Збережемо життя первоцвітам».

Вимоги до роботи: формат А-2, А-1, А-0 з використанням не менше ніж 4-6 кольорових фото формат А-5, письмовий супровід фотоматеріалів обов’язковий і розташовується безпосередньо під фото або ілюстраціями.

4.3. Роботи приймаються згідно заявки на участь у конкурсі за підписом кері-вника навчального закладу завіреної печаткою, згідно додатку А.

4.4. Кожна робота повинна мати етикетку (титульний лист), згідно додатку Б, В.

4.5. Представлені на конкурс: малюнки, сувеніри, аплікації та плакати-заклики підписуються етикеткою із зворотного боку у  нижньому лівому кутку друкованими літерами, оповідання – на титульному листі.

4.6. Заявка на участь ОБОВ’ЯЗКОВА (додаток А).

4.7. Інформація в додатку А та додатках Б, В має повністю співпадати. В разі невідповідності додатків заявка на участь в конкурсі не буде розглянута.


V. Порядок проведення конкурсу 

5.1. Конкурс триватиме   щороку з 1 лютого до  30 квітня.

5.2.Умови конкурсу розповсюджуються серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Києва через Департамент освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА), безпосередньо комунальним підприємством «Київський міський Будинок природи» та розміщуються на сайті КП «Київський міський Будинок природи»:  http://www.domprirody.com.ua/             Контактний телефон:  234-45-47.

5.3. Розгляд поданих на конкурс робіт здійснюватиметься конкурсною комісією, склад якої затверджується наказом КП «Київський міський Будинок природи».

5.4. Конкурсні роботи прийматимуться до 30 квітня  в приміщенні КП «Київський міський Будинок природи» за   адресою: вул. Рогнідинська, 3

5.5. Підведення підсумків конкурсу відбуватиметься  щорічно у травні .

5.6. Кращі роботи будуть демонструватися на виставці у приміщенні КП «Київський міський Будинок природи» в травні. Роботи учасників підлягають поверненню. Термін збереження робіт, представлених на конкурс триває місяць після завершення виставки.

  

VІ. Критерії оцінювання робіт 

6.1. Представлені на конкурс роботи будуть оцінюватися за наступними критеріями:

       дотримання умов конкурсу;

       дотримання зазначеної тематики та глибина її розкриття;

       нестандартність та образність;

       охайність та старанність.

      

6.2. Роботи, які не відповідають вимогам п. 4.1‑ 4.7, до участі в конкурсі не до-пускатимуться.

                                                             VІІ. Визначення переможців конкурсу та заохочення

 7.1. Переможці конкурсу «Первоцвіти під охороною» визначатимуться за віковими  категоріями у номінаціях:

        кращий малюнок;

        кращий сувенір;

        краще оповідання;

        краща аплікація;

        кращий плакат-заклик.

7.2. Призові місця в номінаціях: кращий малюнок (індивідуальна робота), кращий сувенір (індивідуальна робота), краща аплікація (індивідуальна робота), краще оповідання (індивідуальна робота), кращий плакат ‑ заклик (колективна робота)  у відповідності до вікових категорій визначаються:

            одне перше;

            одне друге;                 

            одне третє.

7.3. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами  КП «Київський міський Будинок природи». Передбачаються заохочувальні нагороди для учасників конкурсу.

7.3.1. Нагородження переможців конкурсу буде відбуватися в приміщенні КП «Київський міський Будинок природи» в травні.

 

                                                                                                                                                      Додаток А

Заявка *

на участь  у міському конкурсі

«Первоцвіти під охороною»

КП «Київський міський Будинок природи»

__________________________________________________

(назва навчального закладу, адміністративний район міста Києва)

Прізвище, ім’я учасника

Клас / Вік / Гурток

Номінація – Кращий малюнок

 

 

 

 

 

 

Загалом по номінації "Кращий малюнок"_________________________(кількість)

Номінація - Кращий сувенір 

 

 

 

 

 

 

Загалом по номінації "Кращий сувенір "__________________________(кількість)

Номінація – Краще оповідання

 

 

 

 

 

 

Загалом по номінації "Краще оповідання"_______________________(кількість)

Номінація - Краща аплікація

 

 

 

 

 

 

Загалом по номінації "Краща аплікація________________________(кількість)

Номінація – Кращий плакат-заклик

 

 

 

 

 

 

Загалом по номінації "Кращий плакат-заклик"_________________(кількість)

Контактний телефон керівника

 

* - заявка на участь подається від навчального закладу і має містити повний перелік робіт, що заявлені на участь у конкурсі. Роботи без заявки (подані поза заявкою) не приймаються.

   

Додаток Б

Етикетка учасника **

(для малюнків, аплікацій, сувенірів, плакатів - закликів)

Назва роботи_____________________________________________________

Прізвище, ім’я____________________________________________________

Вік _______, клас (гурток, група)___________. Рік виконання роботи______

Назва навчального закладу________________________________________

Район (розташування навчального закладу)___________________________

Контактний телефон керівника______________________________________

 

Додаток В

Титульний листок учасника **

(для оповідання)

Назва роботи_____________________________________________________

Прізвище, ім’я____________________________________________________

Вік _______, клас (гурток, група)___________. Рік виконання роботи______

Назва навчального закладу________________________________________

Район (розташування навчального закладу)___________________________

Контактний телефон керівника______________________________________

 ** - анкета (етикетка) має бути прикріплена до роботи, мати маленький зручний розмір і не відриватися за жодних обставин.

Comments