Амфібії

Тритон звичайний (Triturus vulgaris)

Тритон гребінчастий (Triturus cristatus)

Часничниця звичайна (Pelobates fuscus)

Кумка червоночерева (Bombina bombina)

Ропуха звичайна (Bufo bufo)

Ропуха зелена (Bufo viridis)

Квакша звичайна (Hyla arborea)

Жаба озерна (Rana ridibunda)

Жаба гостроморда (Rana arvalis)


Визначення ікри земноводних Києва