Ссавці

Комахоїдні

Їжак білогрудний (Erinaceus concolor)

Кріт європейський (Talpa europea)

Бурозубка звичайна (Sorex araneus)

Білозубка мала (Crocidura suaveolans)

Кутора водяна (Neomys fodiens)

Рукокрилі

Нічниця водяна (Myotis daubentoni)

Вечірниця руда (Nyctalus noctula)

Нетопир-карлик (Pipistrellus pipistrtellus)

Кажан пізній (Eptesicus serotinus)

Зайцеподібні

В Києві ряд зайцеподібних представленний русаком (Lepus europaeus), якого можна назвати не стільки міським жителем, скільки відвідувачем міських окраїн.

Цей вид немає спеціального охоронного статусу.

Гризуни

Мишак лісовий (Sylvaemus sylvaticus)

Жовтогорла миша (Sylvaemus flavicollis)

Миша польова (Аpodemus agrarius)

Миша-крихітка (Micromys minutus)

Полівка звичайна (Microtus arvalis)

Полівка руда (Clethrionomys glareolus)

Полівка водяна (Arvicola terrestris)

Ондатра (Оndatra zibethicus)

Сліпак подільський (Spalax zemni)

Соня-полчок (Glis glis)

Соня лісова (Dryomys nitedula)

Соня горішникова (Muscardinius avellanarius)

Білка звичайна (Sciurus vulgaris)

Бобер європейський (Castor fiber)

Хижі звірі

Лисиця звичайна (Vulpes vulpes)

Борсук звичайний (Meles meles)

Видра річкова (Lutra lutra)

Куниця кам`яна (Martes foina)

Ласиця (Mustela nivalis)

Горностай (Mustela erminea)

Тхір чорний (Mustela putorius)

Підсторінки (30): Переглянути всі